Είσοδος Χρήστη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

loader

Επόμενη εκδήλωση

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Τέυχος 5ο (Δεκέμβριος 2012 - Μάρτιος 2013)

01> Σημείωμα σύνταξης
05> Eπικαιρότητα
13> ‘Aρθρα
       Κλίμακα Εκτίμησης Ικανότητας για Επιχείρηση Οικονομικής Φύσεως Δικαιοπραξίας (ΚΕΙΟΔ)
18> Η χρησιμότητα της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας στην Ψυχιατροδικαστική προς διασφάλιση της απόφασης του δικαστηρίου - Ερωτήματα και προοπτικές
22> Ποια μορφή επικοινωνίας σε περιπτώσεις διαζυγίου εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον του παιδιού;
26> Θέματα ικανότητας για δικαιοπραξία και ψυχιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη στην τρίτη ηλικία
31> Μέθοδοι ανίχνευσης ψεύδους. Νευροεπιστήμη... Πες μου την αλήθεια!
34> The role of expert witness in child abuse cases in Greek Court
37 > Θέσεις - Αντιθέσεις
       Δημόσιες κλινικές χορήγησης ηρωίνης
39> Bιβλιοκριτική
40> Bιβλιογραφική ανασκόπηση
       Relationship between childhood adversity and clinical and cognitive features in schizophrenia
41> The modification of criminogenic factors on addicted offenders. The effectiveness of the Reasoning and Rehabilitation Program
42> Aπό το μύθο στο λόγο
44> Tέχνη και...
48> Oδηγίες για τους συγγραφείς