ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

loader

Επόμενη εκδήλωση

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αθ. Δουζένης
Αντιπρόεδρος: Δ. Τσακλακίδου
Γραμματέας: ΜΛ. Ψαρρά
Ταμίας: Γ. Καλέμη
Τα μέλη:

Απ. Βούρδας
Α. Μιχαλιτσιάνου
Κ. Τάσιος